Pravidla

1.) Hraním na serveru ForteXx Gaming hráč akceptuje všechna níže uvedená pravidla.

2.) Tyto pravidla platí na všech serverech poskytovány portálem ForteXx Gaming.

3.) Hráč souhlasí s případným zveřejňováním IP adresy.

4.) Je zakázaná veškerá propagace jiných herních serverů.

Všeobecná pravidla

1.) Pravidla jsou závazná pro všechny hráče serveru (včetně VIP hráčů).

2.) Neznalost pravidel neomlouvá.

3.) Admini si vyhrazují právo kdykoliv pravidla změnit.

4.) Hráči musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky – nebudou tolerovány jakékoliv projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu, homofobie.

5.) Hráč je povinen dodržovat základy slušného chování ve společnosti, dodržovat nevulgární mluvu.

6.) Je zakázáno užívat vulgárního výrazu jako názvu postavy, či stavět z blocků vulgární nápis/y nebo znaky/obrázky.

7.) Je zakázáno pojmenovávat postavy v podobném znění jako jsou nicky adminů. Jejich seznam naleznete na stránkách serveru.

8.) Rozhodnutí člena A-teamu je konečné a závazné.

9.) Admini dohlíží na hru samotnou a dodržování pravidel herního serveru.

10.) V případě nesouhlasu s OP serveru je možné se odvolat na vyšší autoritu serveru (Majitel), bude-li se stížnost týkat trestu (ban, mute) a prokážese jeho oprávněnost, bude tento trest zdvojnásoben.

11.) Rozhodnutí Majitele je konečné, není proti němu odvolání.

12.) Za ztrátu hesla server nenese zodpovědnost.

13.) Žádný člen A-teamu po Vás nemá právo vyžadovat informace o účtu. Členové týmu oprávnění k manipulaci s účty tyto informace nepotřebují. Tyto informace vydáváte na vlastní riziko.

14.) Využívání bugu i nenahlášení bugu se trestá.

15.) Tým si vyhrazuje právo potrestat jakékoliv jednání nevymezené pravidly.

16.) Screenshoty se všeobecně nepovažují za průkazný materiál, Admin na ně může dle vlastního zvážení brát zřetel.

17.) Pro hráče s VIP účtu platí stejná pravidla jako pro hráče bez VIP účtu.

18.) Hráč s VIP accountem může být zabanován.

19.) Server nenese zodpovědnost za případnou ztrátu nebo odcizení herního účtu.

20.) V případě zániku serveru server nevrací žádné peníze za SMS.

21.) Služby a částky zaslané serveru (peníze,VIP,...) jsou brány jako příspěvek na server, tudíž nejsou nárokovatelné.

22.) Na serveru CraftingDead je přísně zakázáno bugování peněz. Trestá se IPBANem.

23.) Jakmile se někdo chce stát Sponzorem, tak se stává členem A-Teamu, tím pádem se řídí pravidly A-Teamu.

24.) Za špatné odeslání SMS na VIP nevracíme peníze.

25.) Pokud daný hráč vyhraje výhodu na určenou dobu kratší jak 32 dnů, tak jejich herní měna a další měnové výhody jsou anulovány oproti nákupu na dobu neurčitou.

26.) Zákaz používání hacků nebo jiných věcí, které ulehčují hru.

27.) Zákaz zneužívání výhod VIP.

28.) Zákaz přeprodej účtů/majetku ve hře za reálné peníze.